Advokathjelp

Legal24 leverer advokatbistanden i skadesaker

Rådgivning og bistand i tvistesaker behandles av uavhengige og profesjonelle advokater i firmaet.

Vår filosofi er å ivareta klientens interesser ved å komme tidlig inn i saken og bidra med juridisk ekspertise og klargjøring av faktum. Vi søker løsninger på lavest mulig konfliktnivå der det er mulig og hensiktsmessig. Når det ikke er mulig eller hensiktsmessig å oppnå en minnelig løsning i tvistesaker vurderes videre strategi samt rettslige virkemidler og kanaler for å løse en sak.