Legal24 bloggen

bøker

Grenser for testasjonsfriheten

Stadig flere skriver testament og SAFE-medlemmer er intet unntak. Det er en enkel og god mulighet til å bestemme hva som skal skje med formuen når man faller fra. I norsk rett er det slik at arveloven setter begrensinger for…

bilde12

Krav om å skjevdele verdier ved samlivsbrudd mellom ektefeller

  Vi får ofte spørsmål om skjevdeling i forbindelse med skifteoppgjøret mellom ektefeller etter samlivsbrudd. Formålet med denne artikkelen er å redegjøre for hva skjevdeling er, og hvilke rammer det er for et slikt krav. Hovedregelen ved oppløsning av et…

skilsmisse

Vi løste skifteoppgjør mellom ektefeller

Vi får ofte inn henvendelser fra medlemmer vedrørende skifteoppgjør etter ekteskapsbrudd. Det vil lønne seg å ta kontakt for juridisk bistand i slike saker, særlig hvis motparten er bistått av advokat. Hvis man godtar en skifteavtale innledningsvis uten å ha…

jhgk

Arv etter samboere

Vi får ofte inn henvendelser fra samboere som ønsker å tilgodese hverandre i testament. Det er da viktig å kontakte oss for rådgivning for å få informasjon om regelverket og om hvordan dette best kan gjøres i ditt tilfelle. Utgangspunktet…

briller

Forutsigbarhet i et økonomisk oppgjør mellom ektefeller eller samboere

Vi skal se kort på hvordan ektefeller og samboere har muligheten til å innrette seg i forhold til et økonomisk oppgjør ved et fremtidig brudd. Rettsstillingen mellom ektefeller er i hovedsak regulert i ekteskapsloven. Dette er regler som kommer automatisk…

boligkjoperforsikring

Urimelig høy pris – Håndverkertjeneste

Mange henvender seg til oss vedrørende uenigheter de har med en håndverker. Et eksempel på dette var en henvendelse vedrørende et medlem som mente fakturaen han hadde fått fra sin håndverker var for høy. Hvis det ikke er inngått en…