Om Legal Insurance Group og Legal24

OM LEGAL INSURANCE GROUP AS

Legal Insurance Group AS er et forsikringsagentur underlagt Lov om Forsikringsmidling.

Markedet tilbys tilpassede forsikringsprodukter til konkurransedyktige priser. Ved å samarbeide tett med anerkjente forsikringsgivere og forsikringsformidlere blir de tilbudte produktene og håndteringen av disse gjennomført med høy kvalitet og profesjonalitet.

OM LEGAL24 ADVOKATFIRMA AS

Legal24 Advokatfirma AS er et selvstendig advokatfirma som leverer juridiske tjenester innenfor alle privatrettslige områder. Firmaet består i dag av flere partnere, ansvarlige advokater, advokatfullmektiger og administrasjon.

Hammersborg_torg