Boligkjøperforsikring

Med en Boligkjøperforsikring er du som kjøper av bolig sikret advokatbistand på lik linje som boligselgers eierskifteforsikring. 

Boligkjøperforsikring sikrer deg som kjøper av bolig profesjonell advokathjelp hvis du avdekker feil eller mangler ved din nyervervede bolig.

Selger av bolig har i dag regelmessig tegnet en eierskifteforsikring, for sitt mangelansvar, og du vil som kjøper møte profesjonelle advokater på vegne av selger når du fremmer et mangelskrav på boligen.

Dette er en utfordring for de fleste boligkjøpere, og du vil være avhengig av tilsvarende advokatbistand for å skulle nå frem med et krav. Som følge av dette tegner stadig flere boligkjøpere Boligkjøperforsikring.

Legal24 leverer i dag Boligkjøperforsikring gjennom flere av de største landsdekkende kjedene i Norge. Gjør du din eiendomshandel gjennom en eiendomsmegler som distribuerer vår Boligkjøperforsikring, vil du bli tilbudt denne forsikringen.

Legal24 gir deg den nødvendige trygghet i bolighandelen.