Fagområder

Vi bistår innen et bredt spekter av fagområder. Våre advokater bistår deg som privatperson og bedrifter innen fleste fagområder. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser. Les mer om vår kompetanse under.

Se våre fagområder

Arbeidsrett

Chat med våre adovokater

Har du en juridisk problemstilling om arbeidsrett som du vil forhøre deg med advokat om?


Vår avdeling for arbeidsrett har lang erfaring med bistand og rådgivning til arbeidsgiversiden. Våre klienter er alt fra den lille enkeltpersonbedriften til større bedrifter med flere hundre ansatte. Våre advokater får ofte til gode løsninger for arbeidsgiverne, og ved å involvere oss tidlig i prosessen unngår man som regel at tvisten havner i domstolene.

Legal24 har lang erfaring med å utarbeide gode ansettelsesavtaler. Flere arbeidsgivere lurer på om det er konkrete krav de bør oppstille i kontrakten, om de trenger konkurranseklausuler og om slike klausuler er tillatt. Vi bistår med rådgivning til arbeidsgiverne i disse spørsmålene.

Vi får jevnlig spørsmål fra våre bedriftsklienter om de senere kan endre arbeidsoppgaver og betingelser for sine arbeidstakere. Våre advokater har bred erfaring med hvordan arbeidsgivere må gå frem i slike saker.

Legal24 bistår nesten daglig arbeidsgivere som har ansatte som ikke utfører arbeidsoppgavene sine tilfredsstillende. I disse situasjonene gir vi råd til arbeidsgiverne om hvordan de bør gå frem, hva de bør og ikke bør gjøre, når de kan gi ansatte en advarsel og i hvilke tilfeller de kan vurdere oppsigelse. Vi hjelper også til å vurdere om arbeidsgivers sak er sterk nok til at den i verste fall tåler en rettslig prosess.

Enkelte arbeidsgivere havner i en situasjon der de blir nødt til å vurdere nedbemanning og/eller permittering. Våre advokater har lang erfaring med rådgivning i disse tilfellene. Vi bistår arbeidsgiver gjennom et omfattende regelverk med flere fallgruver.

Arbeidsgivere plikter å ha rutiner for varsling ved kritikkverdige forhold i bedriften. Våre advokater bistår bedrifter med å utarbeide slike rutiner og retningslinjer. Videre bistår vi arbeidsgivere med rådgivning i spørsmål om bonusordninger, ferie, arbeidstid og lignende.