Fagområder

Vi bistår innen et bredt spekter av fagområder. Våre advokater bistår deg som privatperson og bedrifter innen fleste fagområder. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser. Les mer om vår kompetanse under.

Se våre fagområder

Arverett og testament

Chat med våre adovokater

Har du en juridisk problemstilling om arverett og testament som du vil forhøre deg med advokat om?


Vår avdeling for arverett og testament bistår klienter over hele landet med arveoppgjør, utarbeidelse av testamenter, arveplanlegging og generasjonsskifte.

I forbindelse med et dødsfall er det mange forhold de etterlatte må ta stilling til, midt i sorgprosessen. En gjenlevende ektefelle og samboer må bestemme seg for om vedkommende ønsker å sitte i uskifte. De etterlatte kan også ha ulik oppfatning av hvordan prosessen rundt arveoppgjøret skal gjennomføres. Det kan ellers være behov for å avklare ens egen posisjon, og videre kan det være nødvendig å avklare hvordan boets økonomiske situasjon er. Vi bistår med rådgivning og veiledning i slike tilfeller.

Når det gjelder selve gjennomføringen av arveoppgjøret, også kalt skifteoppgjøret, bistår vi både som private bostyrere og som testamentsfullbyrdere. Våre advokater står for det praktiske i forbindelse med arveoppgjøret.

For mange kan det virke fremmed å tenke på at man bør opprette et testament. Testamenter er imidlertid et godt verktøy i forbindelse med arveplanlegging, slik at man kan styre arven i en fornuftig retning både med tanke på ivaretakelse av verdier og for å unngå konflikter. Våre erfarne advokater bistår i forbindelse med rådgivning og drøfting rundt ulike løsninger som er mulig i de konkrete tilfellene, samt også med utarbeidelse av testamenter.

Sammen med testamenter er generasjonsskifte et godt verktøy for å styre hvordan verdiene skal håndteres etter ens død. Ved generasjonsskifter handler det ofte om overføringer til neste generasjon og øvrige nærstående mens man selv er i live, gjerne i kombinasjon med bestemmelser i testament. I mange tilfeller vil det være naturlig å se generasjonsskifte og arveplanlegging ellers under ett.

Mange klienter kontakter oss fordi de ønsker bistand med å sette opp en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er en fullmakt man gir én eller flere personer til å representere deg den dagen du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser, for eksempel på grunn av alderdom og demens. Ettersom fullmakten trer i kraft når man ikke lenger selv er kompetent til å bestemme selv, er det viktig at den er riktig utarbeidet og at formkravene er fulgt. Vi har solid kompetanse med fremtidsfullmaker, og bistår både med rådgivning og utforming for å sikre et godt resultat.