Fagområder

Vi bistår innen et bredt spekter av fagområder. Våre advokater bistår deg som privatperson og bedrifter innen fleste fagområder. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser. Les mer om vår kompetanse under.

Se våre fagområder

Barnerett

Chat med våre adovokater

Har du en juridisk problemstilling om barnerett som du vil forhøre deg med advokat om?


Vår avdeling for barnerett bistår hovedsakelig i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker.

I forbindelse med samlivsbrudd oppstår det ofte uenighet om hvor barnet skal ha sin bostedsadresse, hvilken forelder som skal ha foreldreansvaret og hvilket samvær som er til barnets beste. Vi bistår med kommunikasjon med den andre parten og med utforming av avtaler om samvær og bosted. Dersom du har mottatt en samværsavtale fra din ekspartner og er usikker på om du skal godta tilbudet, kan vi gjennomgå forslaget og gi deg råd. Vi opplever ofte at foreldre blir enige om en samværsavtale med bistand fra oss, og vi hjelper også til med endring av samværsavtaler. Vi bistår til enhver tid en rekke foreldre som har pågående saker om samvær, bosted og foreldreansvar for domstolene.

Videre bistår vi i mange andre barnesaker med høyt konfliktnivå. Det gjelder blant annet ved samværssabotasje, i saker hvor det foreligger bekymring til omsorgsevner og der det er utfordringer knyttet til rus, vold og psykisk helse.

Vår erfaring er at mange opplever det å få bistand fra en advokat som betryggende og konfliktdempende. Det er sterke følelser involvert i barnesaker, og det kan være verdifullt med hjelp fra en tredjepart med kjennskap til rettsområdet, samt psykologfaglige anbefalinger. Ved uenighet anbefaler vi at man kontakter advokat så tidlig som mulig etter obligatorisk mekling på familievernkontoret. Vår barnerettsavdeling kan vise til meget gode resultater i rettslige prosesser, og vi opplever stadig at våre klienter får medhold i sitt krav om for eksempel mer omfattende samvær.

I barnevernssaker bistår vi foreldre i forbindelse med innkommet bekymringsmelding og undersøkelse, samt i saker om akuttplassering, omsorgsovertakelse, plassering i institusjon og adopsjon. Vi bistår både i saker hvor det fattes frivillige vedtak, og hvor det er tvang. I barnevernssaker som går ut på tvang, for eksempel akuttplassering eller varsel om omsorgsovertakelse, vil man som foreldre alltid ha krav på fri rettshjelp. Vi anbefaler å engasjere advokat tidlig i prosessen. Legal24 har gode resultater å vise til både i fylkesnemnda og domstolene.