Fagområder

Vi bistår innen et bredt spekter av fagområder. Våre advokater bistår deg som privatperson og bedrifter innen fleste fagområder. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser. Les mer om vår kompetanse under.

Se våre fagområder

Boligrett

Chat med våre adovokater

Har du en juridisk problemstilling om boligrett som du vil forhøre deg med advokat om?


Vår avdeling for bolig bistår blant annet i saker som gjelder kjøp og salg av bruktbolig, bustadoppføring, husleie, regress fra selskap mot selger av bolig og i saker om innbo.

Kjøp og salg av bolig og fritidseiendom dreier seg om store verdier, uavhengig av om det er bruktbolig eller bustadoppføring. Tvister oppstår gjerne som følge av forsinkelser eller mangler ved boligen.

Selgere av bruktbolig kan oppleve at kjøper reklamerer over forhold ved boligen som man selv ikke kjente til. Kjøpere av bruktbolig kan oppleve at boligen man trodde var i god stand, viser seg å være det motsatte. Flere av våre advokater har tidligere jobbet i eierskiftefirmaer på kjøper- og selgersiden og vi opplever stadig å få til gode løsninger for våre klienter i avhendingssaker.

I bustadoppføringssaker hender det av og til at boligovertakelsen blir forsinket. I slike tilfeller har lovverket detaljerte bestemmelser om dagbøter som kan kreves av entreprenøren, og våre advokater er godt kjent med disse reglene. Man kan også befinne seg i en situasjon hvor standarden på nyoppført bolig ikke svarer til dagens standard, eller utformingen ikke ble som avtalt. Dette er å anse som et avvik fra det avtalte, og kjøper kan ha rett til å få feilene rettet, motta prisavslag eller løses fra avtalen med entreprenøren.

I tillegg bistår vi både utleier og leietaker i husleietvister. Slike saker reguleres av husleieloven, og hovedregelen er at loven ikke kan fravikes til ugunst for leietaker. Begge parter i et husleieforhold kan erfare at motparten ikke overholder den inngåtte kontrakten. Det kan også oppstå uenigheter dersom det ikke foreligger en kontrakt, eller dersom det er uklart hvordan kontrakten skal forstås.

I tvist som gjelder bolig har man ofte rettshjelpsdekning gjennom sin bolig- eller innboforsikring. Vi søker kostnadsfritt om rettshjelpsdekning i saker der dette er aktuelt, og hvis det innvilges innebærer det at klientens forsikringsselskap dekker mesteparten av advokatutgiftene.