Fagområder

Vi bistår innen et bredt spekter av fagområder. Våre advokater bistår deg som privatperson og bedrifter innen fleste fagområder. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser. Les mer om vår kompetanse under.

Se våre fagområder

Kjøp og pengekrav

Chat med våre adovokater

Har du en juridisk problemstilling om kjøp og pengekrav som du vil forhøre deg med advokat om?


Vår avdeling for kjøp og pengekrav består av erfarne advokater som bistår i tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester.

Det er ikke alltid kjøp av varer og tjenester blir slik man hadde sett for seg. For eksempel er ikke kjøretøyet som forventet, og det oppstår spørsmål om hva som kan kreves av selger. Samme problemstillinger kan oppstå ved kjøp av motorsykkel, campingvogn, vannscooter eller båt.

Kjøp av håndverkertjenester, kjøkkeninventar og andre kostbare løsøregjenstander gjelder ofte store beløp. Dersom du er misfornøyd med varen eller tjenesten, vil det være hensiktsmessig å benytte seg av en dyktig advokat for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

Kjøpsretten regulerer kjøpers og selgers rettigheter og plikter etter kjøpsavtalen. Felles for kjøp av varer og tjenester er at kjøper må reklamere til selger raskt etter at vedkommende oppdager feil ved varen eller tjenesten. 'Dersom kjøper venter for lenge med å gi beskjed til selger, taper kjøper i utgangspunktet sin rett til å rette krav mot selger.

Dersom du som privatperson har bestilt noe fra en profesjonell aktør, har man ofte ekstra rettigheter som forbruker. Dette gjelder også ved bestilling av reiser som fly og pakkereiser. Som forbruker har man også en angrerett ved netthandel og telefonsalg. Dette er rettigheter mange ikke er klar over og som våre advokater kan gi veiledning om.

Ved mangelfull vare eller tjeneste kan kjøper ha krav på retting av feilen, prisavslag eller heving av kjøpet. Selger på sin side har ofte rett til å reparere eller rette gjenstanden eller det utførte arbeidet. Omlevering, det vil si å erstatte varen med en annen, tilsvarende vare, kan også være aktuelt. Vi bistår både kjøper- og selgersiden med å vurdere hver enkelt sak og gir veiledning for prosessen videre.

I tvist som gjelder kjøp har man ofte mulighet til å få dekket deler av advokatsalæret gjennom rettshjelpsdekningen i sin innbo- eller bilforsikring. Vi søker kostnadsfritt om rettshjelpsdekning i saker der dette er aktuelt.

Pengekrav omfatter private lån og andre betalingstvister. Den som yter kreditt, bør sørge for best mulig sikkerhet dersom lånet misligholdes. For den som har lånt penger kan det bli et spørsmål om hvordan en skal komme seg ut av gjeldsproblemer. Våre advokater bistår i begge tilfeller, og har lang erfaring med gjeldssaker.