Forsikring

Vi behandler forsikringskrav på vegne av våre samarbeidspartnere. Har du en slik forsikring kan du lese mer melde din sak under.

Båtforsikring

Legal24 Advokatfirma bistår kunder som har tegnet bårforsikring via Søderberg og Partners. I deres dekninger det en egen rettshjelpsdekning hvor våre advokater bistår deg både som kjøper av en båt eller selger av en båt. Forsikringen dekker juridisk bistand fra selskapets advokater ved forsinkelser/mangler ved varen/tjenesten som oppdages i forsikringsperioden.